, June 27, 2022

0 kết quả được tìm thấy

Kieu Hoa

Kieu Hoa

60 bài viết

Thinking a lot but do nothing

Data Driven Growth (P.6): Dự đoán doanh số - Predicting Sales

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào phương pháp Long Short-term Memory (LSTM), một phương pháp phổ biến nếu bạn sử dụng Deep Learning....

Data Driven Growth (P.6): Dự đoán doanh số - Predicting Sales
Data Driven Growth (P.4): Dự đoán lòng trung thành của khách hàng - Churn Prediction

Tỷ lệ giữ chân là dấu hiệu cho thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. Công cụ mạnh mẽ để cải thiện tỷ lệ này là Churn Prediction....

Data Driven Growth (P.4): Dự đoán lòng trung thành của khách hàng - Churn Prediction
NFT là gì? Làm thế nào để tạo ra một NFT?

NFT là một tài sản kỹ thuật số, đại diện những vật thể trong thế giới thực như nghệ thuật, âm nhạc, vật phẩm trong trò chơi và video...

NFT là gì? Làm thế nào để tạo ra một NFT?
DeFi là gì? Ưu và nhược điểm của DeFi.

DeFi (Decentralized Finance) hay còn gọi là Tài Chính Phi Tập Trung. Nói theo cách dễ hiểu, DeFi là phiên bản tiền điện tử của ngành tài chính....

DeFi là gì? Ưu và nhược điểm của DeFi.
Proof of Work (PoW) là gì?

Proof of Work (PoW) dịch ra có nghĩa là bằng chứng công việc. Đây là thuật toán đồng thuận được tạo ra trên Blockchain và khá phổ biến trong thế giới tiền điện tử....

Proof of Work (PoW) là gì?
Data Scientist là gì? Làm sao để trở thành Data Scientist

Data Scientist là những người thu thập, phân tích và trình bày insight từ các tập dữ liệu lớn, bất kể nó có cấu trúc hay không....

Data Scientist là gì? Làm sao để trở thành Data Scientist
Gap Analysis là gì? 4 bước và ví dụ sử dụng

Bạn cần cắt giảm, cải thiện, mở rộng hay thay đổi để đưa công ty của mình lên một tầm...

Gap Analysis là gì? 4 bước và ví dụ sử dụng
Phân tích dữ liệu trong Excel: Hướng dẫn hay nhất

Excel là một trong những ứng dụng phổ biến nhất để phân tích dữ liệu. Sau đây, chúng ta sẽ thảo luận về các phương pháp phân tích dữ liệu Excel....

Phân tích dữ liệu trong Excel: Hướng dẫn hay nhất
Dữ liệu là gì: các loại dữ liệu và cách phân tích dữ liệu?

Dữ liệu đề cập đến các phần thông tin riêng biệt, được lưu trữ phù hợp với mục đích. Dữ liệu có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau....

Dữ liệu là gì: các loại dữ liệu và cách phân tích dữ liệu?
Tìm ra dự án bạn đam mê, để phát triển kỹ năng Data

Bạn đang mày mò, tìm hiểu kiến thức về Data. Tuy còn mù mờ và không chắc chắn về con...

Tìm ra dự án bạn đam mê, để phát triển kỹ năng Data
Page 1 of 6
Next Posts
You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.