, May 25, 2022

0 kết quả được tìm thấy

Nga Vu

Nga Vu

10 bài viết

Chuyên gia lĩnh vực dữ liệu siêu to khổng lồ, phân tích, thống kê, AI, ML,... à nói chung là làm hết để có mấy bé BOT kute và thông minh cho doanh nghiệp

Thống kê mô tả - Descriptive Statistics - Phần 2

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu thống kê mô tả Descriptive Statistics qua khái niệm Measures of Central Tendency và Measures of Spread...

Thống kê mô tả - Descriptive Statistics - Phần 2
Thống kê mô tả - Descriptive Statistics - Phần 1

Cơ bản về thống kê chia ra làm 2 nhánh là thống kê mô tả (Descriptive Statistics) và thống kê suy luận (Inferential Statistics)...

Thống kê mô tả - Descriptive Statistics - Phần 1
Các kỹ thuật lấy mẫu trong Thống kê

Trong bài này mình sẽ liệt kê khái niệm về các phương pháp lấy mẫu hiện có, việc chọn mẫu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phân tích và những suy luận của bạn...

Các kỹ thuật lấy mẫu trong Thống kê
Kiến thức cơ bản về Thống kê cho người mới

Nếu bạn đang thắc mắc Thống kê (Statistics) là gì, các khái niệm xung quanh nó dành cho một người hoàn toàn mới, thì bạn đến đúng nơi rồi đấy, những khái niệm này không đòi hỏi bạn phải có kiến thức nền về Toán đâu. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi...

Kiến thức cơ bản về Thống kê cho người mới
Sự khác biệt giữa Data Analytics và Data Analysis

Nếu bạn đang thắc mắc sự khác biệt giữa Data Analysis và Data Analytics là gì ? Vì dịch ra tiếng việt chúng đều có ý nghĩa là Phân tích dữ liệu. Ngữ cảnh sử dụng của chúng có khác nhau không ? Thì bài viết này hoàn toàn phù hợp với bạn rồi đấy. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung thôi nào....

Sự khác biệt giữa Data Analytics và Data Analysis
Tìm hiểu Naive Bayes Classification - Phần 1

Bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Supervied Learning qua các ví dụ đơn giản, dễ hiểu nhưng rất thực tế...

Tìm hiểu Naive Bayes Classification - Phần 1
Natural Language Processing (NLP) là gì và ứng dụng của NLP?

Natural Language Processing (NLP) là một lĩnh vực liên quan đến sự tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ tự nhiên của con người...

Natural Language Processing (NLP) là gì và ứng dụng của NLP?
Cohort Analysis là gì? Cách ứng dụng vào phân tích Customer Retention

Theo như Wikipedia định nghĩa thì cohort analysis là một dạng phân tích hành vi người dùng, trong đó thì chúng ta chia khách hàng thành từng nhóm có các đặc điểm chung...

Cohort Analysis là gì? Cách ứng dụng vào phân tích Customer Retention
Phân loại khách hàng theo RFM - RFM Segmentation

Vì sao phải cần phân loại khách hàng? Bởi vì bạn không thể đối xử với họ giống như nhau, sử dụng cùng một loại nội dung, cùng một kênh truyền thông và cùng độ ưu tiên...

Phân loại khách hàng theo RFM - RFM Segmentation
Data Analyst - Những kỹ năng không thể thiếu cho người mới

Data Analyst (DA) được hiểu là người sử dụng các công cụ lập trình hoặc phần mềm để tìm kiếm (mine), chắt lọc những thông tin hữu ích từ dữ liệu được cung cấp. Thông thường dữ liệu này khá rời rạc và lộn xộn....

Data Analyst - Những kỹ năng không thể thiếu cho người mới
Page 1 of 1
You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.