, December 04, 2022

0 kết quả được tìm thấy

REST API là gì? Cách thiết kế REST API có thể bạn chưa biết

REST API (còn được biết với tên gọi RESTful API) là một API mà tuân thủ các ràng buộc và quy ước kiến trúc REST: REpresentational State Transfer...

REST API là gì? Cách thiết kế REST API có thể bạn chưa biết
So sánh chi tiết Golang vs NodeJS

Golang và Nodejs từ lâu đã trở thành chủ đề sôi nổi. Nodejs đã chiếm ưu thế trong một khoảng thời gian dài. Golang liệu có đủ sức thuyết phục để chuyển đổi?...

So sánh chi tiết Golang vs NodeJS
Upload File từ Frontend đến Backend mà rất nhiều bạn vẫn đang làm sai!!

Cách upload file từ front-end đến back-end đúng cách. Đừng sử dụng base64 hoặc trung chuyển qua server, sử dụng Presigned URL S3....

Upload File từ Frontend đến Backend mà rất nhiều bạn vẫn đang làm sai!!
Previous Posts
Page 2 of 2
You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.