, January 27, 2022

0 kết quả được tìm thấy

Data analytics là gì?

Ngày nay, lĩnh vực data analytics dần trở nên quan trọng và được nhiều công ty tuyển dụng với mức lương cao. Vậy data analytics là gì? và làm sao để trở thành một data analyst?...

Data analytics là gì?
Phân loại khách hàng theo RFM - RFM Segmentation

Vì sao phải cần phân loại khách hàng? Bởi vì bạn không thể đối xử với họ giống như nhau, sử dụng cùng một loại nội dung, cùng một kênh truyền thông và cùng độ ưu tiên...

Phân loại khách hàng theo RFM - RFM Segmentation
Data Analyst - Những kỹ năng không thể thiếu cho người mới

Data Analyst (DA) được hiểu là người sử dụng các công cụ lập trình hoặc phần mềm để tìm kiếm (mine), chắt lọc những thông tin hữu ích từ dữ liệu được cung cấp. Thông thường dữ liệu này khá rời rạc và lộn xộn....

Data Analyst - Những kỹ năng không thể thiếu cho người mới
Previous Posts
Page 2 of 2
You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.