, April 19, 2024

Tất cả những điều cần biết về Microservices

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Aug 16, 2021

Ở nhiều nơi, các tổ chức đang áp dụng kiến ​​trúc microservices và đầu tư rất nhiều tiền vào việc chuyển đổi các monolith củ kĩ thành các dịch vụ mới mẻ như microservices

  •   11 min reads
Tất cả những điều cần biết về Microservices

Bài viết liên quan