Back End

Khoá học Flutter
2 tháng
 • 14 buổi online trực tiếp cùng giảng viên.
 • Từ giao diện đến xây dựng app hiệu năng cao.
 • Mô hình Train – Practice – Review giúp học viên tiến bộ.
 • Hỗ trợ review CV để xin việc.
Tìm hiểu thêm
Topic4 scaled
7,500,000 đ 8,500,000 đ
2 tháng
 • 16 buổi online trực tiếp cùng giảng viên.
 • Mô hình Train – Practice – Review giúp học viên tiến bộ.
 • Hỗ trợ review CV để xin việc.
Tìm hiểu thêm
Khoá học Golang - Foody Delivery backend
7,500,000 đ 8,500,000 đ
2 tháng
 • 16 buổi online trực tiếp cùng giảng viên.
 • Từ giao diện đến xây dựng hệ thống tải cao.
 • Mô hình Train – Practice – Review giúp học viên tiến bộ.
 • Hỗ trợ review CV để xin việc
Tìm hiểu thêm