Danh sách khoá học

Danh sách khoá học

thêm flavor vào file build.gradle

Khoá học Golang – Backend

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

thêm flavor vào file build.gradle

Khoá học Golang – Backend

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

thêm flavor vào file build.gradle

Khoá học Golang – Backend

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

khoa_hoc_golang_200lab

Khoá học Golang – Backend

Trong khoá học này chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng Golang và Flutter để triển khai ứng dụng Github Trending (lấy về những repository đang hot trên Github). Đối với Golang chúng ta sẽ dùng Echo Framework để viết API, còn đối với Flutter được sử dụng làm mobile app để kiểm tra thành quả API được viết bởi Golang trước đó.

Xem chi tiết
khoa_hoc_golang_200lab

Khoá học Golang – Backend

Trong khoá học này chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng Golang và Flutter để triển khai ứng dụng Github Trending (lấy về những repository đang hot trên Github). Đối với Golang chúng ta sẽ dùng Echo Framework để viết API, còn đối với Flutter được sử dụng làm mobile app để kiểm tra thành quả API được viết bởi Golang trước đó.

Xem chi tiết

Why you will join with us