DOF Hunt – Cộng đồng cho nhiếp ảnh

DOF Hunt là cộng đồng, sân chơi giúp kết nhiếp ảnh gia và mẫu ảnh. Mọi người có thể chia sẻ tác phẩm của mình, giao lưu và tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhau.

Apple Store Download
CH Play Download
200lab-mobile-system-technology
200lab-mobile-solution

Các chức năng chính

Khi xây dựng DOF Hunt, chúng tôi đã thành công giải quyết yêu cầu khắt khe của giới nhiếp ảnh, đảm bảo chất lượng ảnh ở mức tối đa mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của ứng dụng.

  • Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chất lượng cao.

  • Hệ thống profile chi tiết.

  • Hệ thống booking, đặt chụp giữa các thành viên.

  • Hệ thống xử lý và nén ảnh, giữ EXIF.

  • Cá nhân hoá theo hành vi người dùng.

Đa ngôn ngữ và giao diện

DOF Hunt không chỉ có người dùng tại Việt Nam mà còn từ các quốc gia khác. Mặt khác dark mode cũng là một xu hướng cho các app gần đây.

  • Hỗ trợ English và Vietnamese.

  • Hỗ trợ giao diện Dark và Light.

DOF Hunt - Multilang & Themes

Screenshots