Bài viết

Categories
Khóa học Blockchain

Bộ khóa học lập trình Blockchain Smart Contract

Từ kỳ vọng xây dựng đội ngũ lập trình viên cho các dự án Blockchain (DeFi, GameFi), các nhà tuyển dụng đang “đầu tư” rất nhiều vào công nghệ trending hàng đầu này. Lập trình Blockchain, Smart Contract đang là sự lựa chọn hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Xem ngay