, June 14, 2024

Phương Trinh

Phương Trinh

1 post

Đam mê với viết lách và code, tôi luôn tự hào với việc khám phá không gian bất tận của dữ liệu và mã nguồn. Tôi thấy sự thú vị ẩn chứa trong mỗi dòng văn và mỗi dòng lệnh.

follow me :