, February 05, 2023

0 kết quả được tìm thấy

Master data là gì? Sự khác nhau giữa Master data và Transaction data

Master data là tập hợp các định danh thống nhất và các thuộc tính mở rộng. Nó mô tả các thực thể cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm khách hàng,.......

Master data là gì? Sự khác nhau giữa Master data và Transaction data
Danh mục các loại biểu đồ trong Data Visualization

Bạn có thể tìm thấy danh sách các loại biểu đồ, nó sẽ hoạt động như một hướng dẫn đầy hữu ích giúp bạn lựa chọn được biểu đồ phù hợp với nhu cầu của bản thân....

Danh mục các loại biểu đồ trong Data Visualization
Data Analysis with Excel: Analysis ToolPak

Bộ công cụ Analysis ToolPak trên Excel sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa các bước phân tích dữ liệu tài chính, thống kê ....

Data Analysis with Excel: Analysis ToolPak
Data Analysis with Excel: Solver

Excel có một công cụ được gọi là solver cung cấp các lệnh và các tính năng tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề quyết định....

Data Analysis with Excel: Solver
Data Analysis with Excel: What-If Analysis

What-If Analysis trong Excel cho phép bạn thử các giá trị (scenarios) khác nhau cho các công thức....

Data Analysis with Excel: What-If Analysis
Data Analysis with Excel: Tables

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chèn (insert), sắp xếp (sort), lọc (filter) cũng như cách hiển thị tổng hàng (total row) ở cuối mỗi tables....

Data Analysis with Excel: Tables
Data Analysis with Excel: Pivot Tables

Pivot Tables là một công cụ mạnh mẽ để tính toán, phân tích dữ liệu trong Excel, cho phép bạn so sánh và là xu hướng trong dữ liệu của mình....

Data Analysis with Excel: Pivot Tables
Data Analysis with Excel: Chart

Một biểu đồ (chart) đơn giản trong Excel có thể nói lên nhiều thứ hơn một sheet đầy các con số....

Data Analysis with Excel: Chart
Data Analyst with Excel: Conditional Formatting

Conditional Formatting trong Excel cho phép bạn highlight các ô với một màu sắc nhất định. Màu sắc đó sẽ phụ thuộc vào giá trị của ô đó....

Data Analyst with Excel: Conditional Formatting
Data Analysis with Excel: Filter

Bạn có thể filter dữ liệu trên excel theo những tiêu chí nhất định mà bạn muốn....

Data Analysis with Excel: Filter
Page 1 of 8
Next Posts
You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.