, July 20, 2024

Large Language Model là gì ? Giải thích dễ hiểu


Large Language Model có nghĩa là gì? Cùng 200Lab tìm hiểu những ứng dụng của Large Language Model trong thực tế.

  •   6 min reads
Large Language Model là gì ? Giải thích dễ hiểu
Large Language Model - Mô hình ngôn ngữ lớn

Bài viết liên quan