, June 14, 2024

Data analytics là gì?

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 10, 2021

Ngày nay, lĩnh vực data analytics dần trở nên quan trọng và được nhiều công ty tuyển dụng với mức lương cao. Vậy data analytics là gì? và làm sao để trở thành một data analyst?

  •   43 min reads
Data analytics là gì?

Bài viết liên quan