, June 14, 2024

Google Colab là gì? Hướng dẫn sử dụng Google Colab cho người mới

  • Viết bởi  Nga Vu
  •  May 23, 2024

Colaboratory hay còn gọi là Google Colab, là một sản phẩm từ Google Research, nó cho phép thực thi Python trên nền tảng đám mây.

  •   10 min reads
Google Colab là gì? Hướng dẫn sử dụng Google Colab cho người mới

Bài viết liên quan