, March 02, 2024

Google Colab là gì? Hướng dẫn sử dụng Google Colab

  • Viết bởi  Pum
  •  Jul 29, 2022

Colaboratory hay còn gọi là Google Colab, là một sản phẩm từ Google Research, nó cho phép thực thi Python trên nền tảng đám mây.

  •   8 min reads
Google Colab là gì? Hướng dẫn sử dụng Google Colab

Bài viết liên quan