, April 19, 2024

Jupyter Notebook là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Jupyter Notebook

  • Viết bởi  Pum
  •  Jul 29, 2022

Jupyter Notebook là một nền tảng tính toán khoa học mã nguồn mở, bạn có thể sử dụng để tạo, chia sẻ các tài liệu có chứa code trực tiếp.

  •   13 min reads
Jupyter Notebook là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Jupyter Notebook

Bài viết liên quan