, July 21, 2024

Power BI là gì? Những điều cần biết về Power BI

  • Viết bởi  Pum
  •  Jul 29, 2022

Power BI là một sản phẩm văn phòng thuộc nhóm kinh doanh thông minh (Business Intelligence) do Microsoft cung cấp

  •   11 min reads
Power BI là gì? Những điều cần biết về Power BI

Bài viết liên quan