, December 04, 2022

0 kết quả được tìm thấy

Những câu hỏi phỏng vấn Data Analyst hay gặp và câu trả lời

Các cuộc phỏng vấn có thể rất đáng sợ. Nếu không chuẩn bị tốt, căng thẳng có thể dễ dàng xâm chiếm. Dưới đây là 10 câu hỏi của người phỏng vấn....

Những câu hỏi phỏng vấn Data Analyst hay gặp và câu trả lời
Cần chuẩn bị gì để trở thành một Data Analyst?

Data Analyst là một trong những công việc có nhu cầu tuyển dụng cao nhất ở thời điểm hiện tại. Vậy bạn cần chuẩn bị gì để trở thành Data analyst?...

Cần chuẩn bị gì để trở thành một Data Analyst?
Cohort Analysis là gì? Cách ứng dụng vào phân tích Customer Retention

Theo như Wikipedia định nghĩa thì cohort analysis là một dạng phân tích hành vi người dùng, trong đó thì chúng ta chia khách hàng thành từng nhóm có các đặc điểm chung...

Cohort Analysis là gì? Cách ứng dụng vào phân tích Customer Retention
Page 1 of 1
You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.