, June 14, 2024

Data Analyst là gì? Trở thành Data Analyst cần chuẩn bị gì?


Data Analyst là một trong những vị trí luôn cần tại các công ty. Không khó để nhận thấy vai trò quan trọng của dữ liệu trong hầu hết các ngành nghề, các tổ chức doanh nghiệp, từ sản xuất, kinh doanh, marketing cho tới các lĩnh vực về y tế, chăm sóc sức khỏe.

  •   22 min reads
Data Analyst là gì? Trở thành Data Analyst cần chuẩn bị gì?

Bài viết liên quan