, March 02, 2024

Data Analyst là gì? Trở thành Data Analyst cần chuẩn bị gì?


Data Analyst là một trong những công việc có nhu cầu tuyển dụng cao nhất ở thời điểm hiện tại. Vậy cần chuẩn bị gì để trở thành Data analyst?

  •   25 min reads
Data Analyst là gì? Trở thành Data Analyst cần chuẩn bị gì?

Bài viết liên quan