, May 28, 2024

So sánh PowerBI và Looker Studio

  • Viết bởi  Van Anh
  •  Apr 15, 2024

Khi nào nên dùng PowerBI hoặc Looker? Mỗi công cụ BI sẽ có những ưu điểm và hạn chế riêng, và việc so sánh chúng có thể giúp tổ chức lựa chọn công cụ phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của từng công ty.

  •   13 min reads
So sánh PowerBI và Looker Studio

Bài viết liên quan