, May 28, 2024

Giới thiệu về Transformer - Công nghệ đằng sau ChatGPT và Bard


Trong thế giới của trí tuệ nhân tạo và học máy, transformer đã trở thành một khái niệm không thể thiếu trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

  •   8 min reads
Giới thiệu về Transformer - Công nghệ đằng sau ChatGPT và Bard