, July 20, 2024

So sánh Data Analyst và Data Scientist

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  May 21, 2023

Tầm quan trọng của Data Scientist và Data Analyst ngày càng được nâng cao. Vì thế nhiều bạn có ý định phát triển sự nghiệp hướng đến vị trí này.

  •   9 min reads
So sánh Data Analyst và Data Scientist

Bài viết liên quan