, June 14, 2024

Quy trình Data Analysis: 5 bước để ra quyết định tốt hơn

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  May 21, 2023

Để cải thiện kỹ năng phân tích dữ liệu và đơn giản hóa các quyết định của bạn, hãy thực hiện 5 bước sau trong quy trình phân tích dữ liệu

  •   8 min reads
Quy trình Data Analysis: 5 bước để ra quyết định tốt hơn

Bài viết liên quan