, July 21, 2024

Review khóa học Data Analyst Bootcamp của 200Lab: Học viên nói gì?

  • Viết bởi  Pum
  •  Sep 16, 2023

Khoá học Data Analyst Bootcamp Livestream tại 200Lab, một hành trình dài 3 tháng với 32 buổi học, 96 tiếng đã khép lại.

  •   12 min reads
Review khóa học Data Analyst Bootcamp của 200Lab: Học viên nói gì?

Bài viết liên quan