, June 14, 2024

MySQL là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MYSQL

  • Viết bởi  Pum
  •  Sep 16, 2023

MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu mã nguồn mở (RDBMS), chúng quản lý dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu.

  •   13 min reads
MySQL là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MYSQL
mysql-la-gi

Bài viết liên quan