, July 21, 2024

HTML là gì? Sự khác nhau giữa HTML và PHP

  • Viết bởi  Pum
  •  Nov 27, 2022

HTML viết tắt của Hyper Text Markup Language, là sự kết hợp giữa HyperText và Markup hay còn biết đến là ngôn ngữ siêu văn bản.

  •   6 min reads
HTML là gì? Sự khác nhau giữa HTML và PHP

Bài viết liên quan