, April 17, 2024

Docker là gì? Khi nào nên dùng Docker?


Docker là một nền tảng mở để phát triển và triển khai ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các “container”. Qua đó, Docker giúp các nhà phát triển có thể dễ dàng phân tách được ứng dụng khỏi sự lệ thuộc với hạ tầng (phần cứng máy chủ, mạng, ổ đĩa,…)

  •   8 min reads
Docker là gì? Khi nào nên dùng Docker?

Bài viết liên quan