, July 21, 2024

DevOps là gì? Các công cụ thường dùng trong DevOps

  • Viết bởi  Pum
  •  Jan 11, 2023

Ý nghĩa của từ DevOps đã được thể hiện hết trên mặt chữ, chúng là sự ghép đôi giữa hai từ đơn Dev và Ops.

  •   13 min reads
DevOps là gì? Các công cụ thường dùng trong DevOps

Bài viết liên quan