, July 21, 2024

Docker: Deploy Nginx, Let's Encrypt web service có SSL đơn giản nhất


Docker cùng Nginx. Let's Encrypt. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Docker để deploy một website có SSL (tức là https) rất đơn giản.

  •   6 min reads
Docker: Deploy Nginx, Let's Encrypt web service có SSL đơn giản nhất

Bài viết liên quan