, May 28, 2024

CI/CD là gì? Tại sao CI/CD lại quan trọng trong DevOps

  • Viết bởi  Pum
  •  Feb 15, 2023

CI/CD là một quy trình tự động hóa trong phát triển phần mềm, giúp tăng tốc quá trình phát triển và phát hành phần mềm.

  •   7 min reads
CI/CD là gì? Tại sao CI/CD lại quan trọng trong DevOps

Bài viết liên quan