, July 21, 2024

ArgoCD là gì? Những điều bạn cần biết về ArgoCD


ArgoCD là một công cụ tự động hóa triển khai và quản lý ứng dụng dành riêng cho Kubernetes.

  •   6 min reads
ArgoCD là gì? Những điều bạn cần biết về ArgoCD

Bài viết liên quan