, July 21, 2024

NodeJS là gì? Tại sao NodeJS lại phổ biến


Nodejs là một môi trường runtime chạy JavaScript đa nền tảng, open-source (mã nguồn mở).

  •   8 min reads
NodeJS là gì? Tại sao NodeJS lại phổ biến

Bài viết liên quan