, July 21, 2024

AWS là gì? Top những services AWS được sử dụng nhiều nhất


AWS là một nền tảng đáng tin cậy cho các doanh nghiệp, developer phát triển ứng dụng và dịch vụ mà không cần đầu tư quá nhiều vào cơ sở hạ tầng.

  •   14 min reads
AWS là gì? Top những services AWS được sử dụng nhiều nhất

Bài viết liên quan