, July 21, 2024

Tran Thuy Vy

Tran Thuy Vy

5 posts

Mình sẽ không chết vì những điều mình không biết, nhưng sẽ chết vì những điều mình tưởng rằng mình biết

follow me :