, July 21, 2024

Load Balancer: Chìa Khóa Cho Hiệu Suất Và Độ Tin Cậy


Load Balancer là một kỹ thuật được sử dụng để phân phối lưu lượng mạng trên một nhóm máy chủ được gọi là cụm máy chủ.

  •   15 min reads
Load Balancer: Chìa Khóa Cho Hiệu Suất Và Độ Tin Cậy