, July 21, 2024

GitLab CI/CD là gì ? Hướng dẫn triển khai CI/CD Pipeline trên GitLab


GitLab CI/CD là một phần của GitLab, một nền tảng DevOps mã nguồn mở tích hợp cung cấp các công cụ để quản lý toàn bộ vòng đời của một dự án phần mềm.

  •   6 min reads
GitLab CI/CD là gì ? Hướng dẫn triển khai CI/CD Pipeline trên GitLab

Bài viết liên quan