, September 22, 2023

OpenTelemetry: Công cụ giám sát và tối ưu hóa ứng dụng


OpenTelemetry là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Cloud Native Computing Foundation (CNCF) nhằm mục đích cung cấp các tiêu chuẩn và công cụ cho việc quản lý, giám sát và thu thập dữ liệu từ các ứng dụng và hệ thống phân tán

  •   15 min reads
OpenTelemetry: Công cụ giám sát và tối ưu hóa ứng dụng
Ảnh logo OpenTelemetry - Nguồn: OpenTelemetry.io

Bài viết liên quan