, May 28, 2024

OpenTelemetry: Công cụ giám sát và tối ưu hóa ứng dụng


OpenTelemetry là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

  •   14 min reads
OpenTelemetry: Công cụ giám sát và tối ưu hóa ứng dụng
Ảnh logo OpenTelemetry - Nguồn: OpenTelemetry.io

Bài viết liên quan