, June 14, 2024

WebSocket là gì? Lý do sử dụng WebSocket

  • Viết bởi  Khiem.
  •  Sep 20, 2023

WebSocket được biết đến rộng rãi như một giao thức phổ biến trong các ứng dụng thời gian thực, nhằm trao đổi thông tin trực tuyến hai chiều và liên tục giữa client và server, client và client.

  •   17 min reads
WebSocket là gì? Lý do sử dụng WebSocket

Bài viết liên quan