, October 01, 2023

VirtualBox là gì? Hướng dẫn tạo máy ảo Ubuntu trên VirtualBox


VirtualBox là phần mềm ảo hoá cho các nền tảng kiến trúc chip x86, AMD64/Intel64 với nhiều tính năng mạnh mẽ, hiệu năng và hoàn toàn miễn phí

  •   7 min reads
VirtualBox là gì? Hướng dẫn tạo máy ảo Ubuntu trên VirtualBox

Bài viết liên quan