, July 20, 2024

Architecture Pattern - Phần 5: Giới thiệu kiến trúc Microservice


Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kiến trúc đang rất nổi tiếng trong những năm trở lại đây - Microservice

  •   7 min reads
Architecture Pattern - Phần 5: Giới thiệu kiến trúc Microservice