, July 21, 2024

Architecture Pattern - Phần 1: Các cách phân loại kiến trúc phần mềm


Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách các kiến trúc mềm được phân loại như nào cùng ưu và nhược của từng loại.

  •   6 min reads
Architecture Pattern - Phần 1: Các cách phân loại kiến trúc phần mềm

Bài viết liên quan