, June 14, 2024

Message queue là gì? Cách hoạt động của Message Queue


Trong các hệ thống lớn và phân tán, đặc biệt là các hệ thống sử dụng kiến trúc Microservice thì không thể thiếu một thành phần quan trọng là Message queue.

  •   7 min reads
Message queue là gì? Cách hoạt động của Message Queue