, July 21, 2024

Golang Channel là gì? Các ứng dụng Channel trong Golang


Channel là kênh giao tiếp trung gian giữa các Goroutines có thể gởi và nhận dữ liệu cho nhau một cách an toàn thông qua cơ chế lock-free.

  •   12 min reads
Golang Channel là gì? Các ứng dụng Channel trong Golang

Bài viết liên quan