, July 20, 2024

Goroutines là gì? Lập trình concurrency chưa bao giờ dễ như Golang


Goroutines bản chất là các hàm được thực thi một các độc lập và đồng thời trong Golang cực kỳ đơn giản và gọn nhẹ so với các Thread truyền thống.

  •   8 min reads
Goroutines là gì? Lập trình concurrency chưa bao giờ dễ như Golang

Bài viết liên quan