, April 17, 2024

Buffered Channel là gì? Thường xuyên hỏi trong phỏng vấn Golang Dev


Buffered Channel là một channel trong Golang có khả năng lưu trữ được dữ liệu bên trong nó. Khả năng này được gọi là sức chứa (capacity).

  •   6 min reads
Buffered Channel là gì? Thường xuyên hỏi trong phỏng vấn Golang Dev

Bài viết liên quan