, July 20, 2024

5 bước để lập trình viên cải thiện kỹ năng thuyết trình

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jun 19, 2023

Kỹ năng thuyết trình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nghề lập trình, sẽ có nhiều lúc bạn cần trình bày các ý kiến của mình trước đám đông.

  •   10 min reads
5 bước để lập trình viên cải thiện kỹ năng thuyết trình

Bài viết liên quan