, April 17, 2024

Kafka là gì? Các thành phần trong Kafka


Kafka là một nền tảng phân phối sự kiện phân tán mã nguồn mở được phát triển bởi Apache Software Foundation và được viết bằng Java và Scala

  •   17 min reads
Kafka là gì? Các thành phần trong Kafka

Bài viết liên quan