, June 14, 2024

Mô hình Publisher-Subscriber là gì? (Pub-Sub)


Khi các hệ thống phức tạp và phân tán trở nên phổ biến, cần có một phương tiện hiệu quả để quản lý và truyền thông giữa các thành phần khác nhau của hệ thống mà không tạo ra sự phụ thuộc giữa chúng. Pub-sub ra đời để giải quyết các vấn đề trên.

  •   8 min reads
Mô hình  Publisher-Subscriber là gì? (Pub-Sub)