, June 14, 2024

Architecture Pattern - Phần 3: Kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven architecture)


Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven architecture). Đây là mẫu kiến trúc phần mềm trở thành trào lưu trong những năm trở lại đây nhờ sự loose coupling, xử lý event thời gian thực cùng khả năng phục hồi và dễ dàng tích hợp vào các hệ thống khác nhau.

  •   11 min reads
Architecture Pattern - Phần 3: Kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven architecture)

Bài viết liên quan