, May 28, 2024

UML là gì? Giới thiệu các loại UML hay dùng


Trong thế giới phát triển phần mềm, việc hình dung, thiết kế và tài liệu về các hệ thống và quy trình phần mềm là rất quan trọng. Để đạt được mục tiêu này, các nhà phát triển đã tạo ra một công cụ mạnh mẽ: UML (Unified Modeling Language).

  •   14 min reads
UML là gì? Giới thiệu các loại UML hay dùng

Bài viết liên quan