, May 28, 2024

Analytics Engineering là gì? Làm thế nào để trở thành Analytics Engineer?

  • Viết bởi  Van Anh
  •  Apr 07, 2024

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về analytics engineering, từ định nghĩa, lịch sử hình thành cho đến vai trò của nó trong thế giới kinh doanh ngày nay. Hãy cùng 200lab bắt đầu hành trình khám phá!

  •   12 min reads
Analytics Engineering là gì? Làm thế nào để trở thành Analytics Engineer?